Misiune și viziune

Misiune și viziune

Misiunea liceului nostru este aceea de a asigura un viitor european elevilor săi şi şanse egale de afirmare, precum şi de a se implica activ în viaţa comunităţii căreia îi aparţine, prin dezvoltarea dimensiunii europene, prin promovarea valorilor şi îmbunătăţirea continuă a calităţii actului instructiv-educativ şi realizarea unui parteneriat activ şcoală – elevi – părinţi – comunitate locală, raportându-se permanent la standardele, valorile şi practicile din Uniunea Europeană.

Viziunea conducerii liceului

Dinamism, Atitudine, Competență, Inventivitate, Atașament. Dezvoltarea profesională continuă, inițiativă, eficiență, lucrul în echipă, comunicare și creativitate pentru un învățământ de calitate.