Examenul de Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

Examenul de Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

Centrul de Examen nr. 917
Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu
Examenul de Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

REZULTATE BACALAUREAT 2020

Eventualele contestații la Examenul de bacalaureat național, sesiunea iunie – iulie 2020 se vor depune/transmite la adresa de email: licvladimirescu@yahoo.com în data de 30 iunie 2020, în intervalul orar 16.00-20.00 şi 1 iulie 2020 în intervalul orar 8.00-12.00

OBLIGATORIU: Scrieți pe cerere numarul personal de telefon pentru contactare de catre comisia de examen.

Descarcati modelul de cerere de contestație:

CERERE CONTESTATII BACALAUREAT 2020 (PDF)

CERERE CONTESTATII BACALAUREAT 2020 (WORD)

În conformitate cu ART 12, alin (1) din OMEC nr. 4307/2020:
ART. 12 (1) Candidaţi care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii, completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice o declaraţie tip în care menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială prin creştere sau descreştere. În cazul candidatului minor, declaraţia –tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestuia. Comisia de examen informează candidaţii cu privire la modalităţile de transmitere electronică(adresă de email, pagină web, etc.)

Preşedinte comisie,
Prof. DIANA FOTA