Echipa de management

prof. Vișan Emilia – Coordonatorul proiectului

prof. Mimiș Florentina – Responsabilul pentru realizarea achizițiilor

ec. Tuică Jan – Responsabilul financiar