Consiliul elevilor

VASILACHE ADRIAN – Președinte
PUPĂZĂ ROBERT – Vicepreședinte
ARNĂUTU ANDREEA – Secretar
LĂCĂTUSU ANDREEA – Director departament Cultură, Educație, Programe școlare
BUFANU DANIEL – Director departament Sport și Programe de tineret
MÂNDRECI BIANCA – Director departament Concursuri Școlare și Extrașcolare
ȘERBAN LAURENȚIU – Director departament Mobilitate, Informare, Formare, Consiliere